Iranian
Tannaz
Tannaz
Pendar TV
Air Date: 28 Jan 2023
Siavash
Siavash
Namava
Air Date: 28 Jan 2023
Sovashoon
Sovashoon
Filimo
Air Date: 28 Jan 2023
Herfei
Herfei
Filimo
Air Date: 28 Jan 2023

Turkish
Kami Roshanayie Rooz
Kami Roshanayie Rooz
ATV
Air Date: 28 Jan 2023
Toprak ile Fidan
Toprak ile Fidan
Star TV
Air Date: 28 Jan 2023
Dastane Yek Pari
Dastane Yek Pari
Fox
Air Date: 28 Jan 2023
An Dokhtar
An Dokhtar
Pendar TV
Air Date: 28 Jan 2023
Khoobi
Khoobi
Fox
Air Date: 28 Jan 2023
Shekarchi
Shekarchi
Netflix
Air Date: 28 Jan 2023
Ma Faghat Doostin
Ma Faghat Doostin
Exxen
Air Date: 28 Jan 2023
Reghabat
Reghabat
MBC Persia
Air Date: 28 Jan 2023
Esaret
Esaret
Kanal 7
Air Date: 28 Jan 2023
Otaghe Ghermez
Otaghe Ghermez
Gem TV
Air Date: 28 Jan 2023